Ondersteuning

Ondersteuning

Nieuwe inzichten tonen aan dat baby’s van bij het begin van de zwangerschap ervaringen opdoen. Ze zijn erg gevoelig voor de lichamelijke én emotionele omgeving waarin ze groeien. Minder optimale omstandigheden in de moederschoot kunnen de gezondheid van de baby schade toebrengen, zowel lichamelijk als emotioneel.

Tijdens de zwangerschap kunnen zich gebeurtenissen voordoen waar je als moeder zo erg door in beslag wordt genomen, dat je baby eronder gaat lijden. Hierbij denk ik aan :

  • Stress tijdens de zwangerschap (werkomstandigheden, relatieproblemen, verhuis, gezinsdrukte, ongeval,…)
  • Zorg rondom het overlijden en/of een ernstige ziekte van een dierbare,  …
  • Angst omwille van herinneringen aan een vorige zwangerschap of bevalling die niet goed is verlopen
  • Twijfels over jezelf als moeder (de keuze die je maakte om moeder te worden, je kwaliteiten,…)
  • Verdriet of angst omwille van een eerder miskraam of verlies van een kind
  • Zwangerschapsdepressie of postnatale depressie

Hoewel geboorte weliswaar betekent dat de baby het lichaam van zijn mama verlaat, blijft hij het grootste deel van zijn eerste levensjaar sterk verbonden met haar belevingswereld. Dit betekent dat een baby perfect aanvoelt hoe zijn mama zich voelt: haar verwarring, haar verdriet, haar emotionele afwezigheid, haar afwijzing,… Wat zij voelt, voelt hij ook.

Individuele gesprekken kunnen in bovenstaande situaties ondersteuning bieden, en dit in functie van de gezonde ontwikkeling van de baby.

We verwachten dat ook de baby in dit geval de nodige aandacht krijgt onder de vorm van babytherapie.