Hooggevoeligheid bij baby’s

Hooggevoeligheid bij baby’s

Een signaal dat aandacht vraagt

Hooggevoeligheid is een diagnose die (steeds vaker) wordt gesteld bij baby’s die snel overstuur zijn, hyperalert, prikkelbaar, moeilijk kunnen inslapen,…

Veel meer echter dan een diagnose, waar ouders en vooral de baby het mee moeten doen, is hooggevoeligheid een symptoom, een signaal dat aandacht vraagt.

Baby’s kunnen het lastig hebben om de ervaringen die ze opdeden een plek te geven.

Omdat het nog weinig bekend is dat baby’s al heel vroeg ervaringen opdoen en die ook ‘opslaan’, worden bovenstaande signalen niet altijd (correct) opgepikt. Zo wordt huilen bijvoorbeeld vaak ten onrechte toegeschreven aan lichamelijk ongemak. Huilen kan echter ook een manier zijn om spanning te ontladen en op verhaal te komen. Die spanning kunnen baby’s hebben opgebouwd in de loop van de dag. Het kan ook ‘oude’ spanning zijn, rondom (heel) vroege ervaringen waar we als ouders niet altijd bewust van zijn. Ook de andere bovenstaande signalen kunnen hiermee te maken hebben.

Hooggevoeligheid bij baby’s is een signaal dat aandacht vraagt. Vroegbegeleiding onder de vorm van babytherapie kan hier een oplossing bieden.